63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

3D grafika a počítačové hry

Chcete pracovat v perspektivní oblasti ESPORTU? Studujte 3D GRAFIKU A POČÍTAČOVÉ HRY. Učte se dovednosti prostřednictvím toho, co vás baví. (Programování, Robotika, Grafika, PC hry a další předměty ve spolupráci s odborníky z praxe a vybraná témata v angličtině)

Povinně volitelné předměty: Základy programování, Robotika, 3D Grafika, Počítačové hry

Studijní program má za cíl, aby se žáci naučili praktické dovednosti prostřednictvím toho, co je baví.

Studenti mohou složit autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standartu národní soustavy kvalifikací pro profesi Počítačový 3D grafik 82-030-N. Vedle maturitní zkoušky tak absolvent může získat, oficiální osvědčení akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

V rámci E-sportového kroužku se žáci mohou kvalifikovat do školního herního týmu.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,5% (88,4) 86,0% (51,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 53,6% (81,1) 47,1% (36,5) 82,9% (95,2%) 70% (4,8%)
2018 82,5% (80) 83,1% (51,3) 85,9% (93,8%) 74,6% (6,3%)
2017 56% (72,6) 62,3% (51,7) 77,7% (90%) 79,4% (5%)
2016 73,7% (79,0) 56,1% (51,3) 88,9% (96,6%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 73,9% (50) 78,3% (41,3) 60,9% (61,5%) 52,2% (15,4%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 42,3% (30) 40,4% (21,5) 50% (37,5%) 75% (6,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,3% (50) 48,8% (31,5) 74,4% (85,7%) 100% (0%)
2019 68,5% (60) 60,1% (40,4) 79,8% (88,6%) 59,5% (8,6%)
2018 93,3% (68) 92,7% (53,1) 82,7% (85%) 55,9% (10%)
2017 53,6% (57) 42,5% (40,4) 55,3% (72,7%) 65,4% (9,1%)
2016 38,9% (56) 18,9% (0) 79,4% (84,4%) 88,6% (2,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: