63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Personalistika

Chcete pracovat s lidmi? Studujte PERSONALISTIKU (Psychologie, Komunikace, Právo, Osobní rozvoj a další zajímavé předměty vyučované odborníky z praxe a vybraná témata v angličtině)

Povinně volitelné předměty: Psychologie, Personalistika, Právní legislativa, Andragogika

Studijní program má za cíl, aby se žáci naučili praktické dovednosti z oblasti práce s lidmi.

Studenti mohou složit autorizovanou zkoušku dle hodnotícího standartu národní soustavy kvalifikací pro profesi Personalista 62-007-N. Vedle maturitní zkoušky tak absolvent může získat, oficiální osvědčení akreditačním číslem vydaným MŠMT ČR s celostátní platností.

V rámci klubu Osobního rozvoje mají žáci možnost pracovat se svým potenciálem, rozvíjet sebepoznání, zvyšovat vnitřní motivaci či budovat svoji osobní vizi.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,5% (88,4) 86,0% (51,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 53,6% (81,1) 47,1% (36,5) 82,9% (95,2%) 70% (4,8%)
2018 82,5% (80) 83,1% (51,3) 85,9% (93,8%) 74,6% (6,3%)
2017 56% (72,6) 62,3% (51,7) 77,7% (90%) 79,4% (5%)
2016 73,7% (79,0) 56,1% (51,3) 88,9% (96,6%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 73,9% (50) 78,3% (41,3) 60,9% (61,5%) 52,2% (15,4%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 42,3% (30) 40,4% (21,5) 50% (37,5%) 75% (6,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,3% (50) 48,8% (31,5) 74,4% (85,7%) 100% (0%)
2019 68,5% (60) 60,1% (40,4) 79,8% (88,6%) 59,5% (8,6%)
2018 93,3% (68) 92,7% (53,1) 82,7% (85%) 55,9% (10%)
2017 53,6% (57) 42,5% (40,4) 55,3% (72,7%) 65,4% (9,1%)
2016 38,9% (56) 18,9% (0) 79,4% (84,4%) 88,6% (2,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: