41-55-E/01 Opravářské práce

Opravářské práce

Učební obor určený pro chlapce se speciálními vzdělávacími potřebami. Žáci se učí používat vhodné materiály pro strojírenskou výrobu a opravárenskou činnost, provádět běžné operace ručního a strojního obrábění. Stanovují příčinu běžné poruchy strojů, a zařízení používaných v zeměděství, jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Získávají základní dovednosti potřebné k provádění montáže a demontáže základních strojních celků. Naučí se odstraňovat zjištěné závady, vykonávat údržbu a spolupracovat při seřizování strojů. Během studia žáci získávají oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny T a naučí se svařovat elektrickým obloukem. 

Na trhu práce je o absolventy velký zájem. Uplatnění nachází především v servisních službách zaměřených na malou zemědělskou techniku. Provádí kontroly, opravy, seřízení a údržbu strojů a zařízení. Různorodost praktických dovedností umožňuje široké uplatnění i v příbuzných strojírenských oborech, v dopravě, lesnictví, stavebnictví a automobilovém průmyslu.

Tento obor je zařazen do stipendijního programu, který podporuje Krajský úřad Středočeského kraje.

Projekt podporují: