65-42-M/01 Hotelnictví

V rámci oboru vzdělání 65-42-M/01 Hotelnictví nabízíme dva školní vzdělávací programy (ŠVP): GAST – hotelnictví s turisme

O ŠKOLE
Škola zahájila svou činnost ve školním roce 1994/1995. Celková kapacita školy je 250 žáků.skola_mal
  • Soukromá hotelová škola Bukaschool s.r.o. je škola malá a útulná. Počet žáků a pedagogů dovoluje, abychom se navzájem znali osobně, což přispívá k rodinnému klimatu školy. Individuální přístup k žákům není pouze vyprázdněná fráze, ale zásada práce ve škole.
  • Škola leží v klidné ulici, nedaleko centra města. Součástí školy je zahrada, která je využívána k  výuce, odpočinku a školním akcím.
  • Škola pravidelně dosahuje vynikajících výsledků ve srovnání s ostatními hotelovými školami České republiky.
  • Škola dokáže pružně reagovat na současné trendy ve vzdělávání a v odborné oblasti vůbec. Například zajišťuje dlouhodobé odborné stáže pro své žáky a absolventy v Evropě a zámoří.
ZAHRANIČNÍ ODBORNÉ PRAXE

Zahraniční odborné praxe zajišťuje škola. Škola dbá na to, aby se žáci vedle praktického odborného vzdělávání zaměřili taktéž na vzdělávání jazykové. Většina žáků každoročně vykonává zahraniční praxe v délce od 3 do 5 měsíců (Itálie, Řecko, Kréta, Malta, Kypr, Švýcarsko, Rakousko, Německo, Portugalsko a další). Zde pracují ve tří až pěti hvězdičkových hotelech či restauracích. V těchto zařízeních vykonávají svou praxi například v restauraci, na baru, v kuchyni, na recepci, na různých pozicích hotelového provozu. Žáci takto získají praktické zkušenosti z hotelového provozu, které mohou uplatnit v dalším pracovním životě.

OBOR VZDĚLÁNÍ HOTELNICTVÍ

Uplatnění absolventa v praxi:
Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu, budou vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele a podnikatele.

VÝUKA STUDENTŮ PROBÍHÁ V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘEDMĚTECH:

MAH – Management a marketing hotelu
TOS – Technika obsluhy a služeb
TPP – Technologie přípravy pokrmů
HOP – Hotelový provoz
EKO – Ekonomika
NAV – Nauka o výživě
OBK – Obchodní korespondence
ZCR – Zeměpis cestovního ruchu
CR – Cestovní ruch
UCE – Účetnictví
TEA – Technika administrativy
ZAP – Základy práva
PSP – Práce s počítačem
ZPV – Základy přírodních věd
ZSV – Základy společenských věd
MAT – Matematika
CJK, LIV, DEJ – Český jazyk, literární výchova, dějepis
NEJ – Německý jazyk
ANJ – Anglický jazyk
TEV – Tělesná výchova

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,9% (75,8) 25,7% (30,5) 29,8% (88%) 100% (0%)
2019 52,1% (80) 35,7% (34,3) 71,4% (92,6%) 57,9% (7,4%)
2018 18,1% (60) 25,4% (30,8) 3,4% (39,0%) 3,4% (53,7%)
2017 12,6% (0) 13,1% (0) 36% (71,0%) 31,4% (22,6%)
2016 51,5% (72,6) 47,4% (48,7) 23,4% (66,7%) 19,9% (27,8%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 6,7% (33,2) 13,3% (16,4) 13,3% (20%) 53,3% (20%)
2018 57,1% (54,2) 42,9% (40,0) 50% (60%) 28,6% (20%)
2017 55,6% (57,9) 55,6% (41,8) 22,2% (33,3%) 16,7% (50%)
2016 65,4% (69,5) 76,9% (60,5) 34,6% (54,5%) 19,2% (45,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,1% (38) 20,9% (21,5) 7,6% (48%) 100% (0%)
2019 37,5% (54) 31,0% (30,7) 74,4% (84,4%) 54,2% (9,4%)
2018 63,1% (58) 57,5% (35,8) 8,9% (43,5%) 2,8% (50%)
2017 25,1% (52) 31,3% (37,4) 17,9% (54,1%) 26,3% (27,0%)
2016 81,7% (64) 68,6% (47,0) 30,9% (66,0%) 16% (31,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: