79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,6% (97,9) 98,9% (83,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 98,8% (99,0) 98,4% (80,5) 12,4% (91,9%) 12,0% (8,1%)
2018 98,5% (94,7) 97,0% (82,3) 34,5% (96,2%) 31,5% (3,8%)
2017 100% (95,8) 93,7% (85,2) 46,9% (98,0%) 44,3% (2,0%)
2016 99,2% (96,9) 98,8% (91,9) 40,6% (96,7%) 38,2% (3,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,9% (60) 46,1% (55,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 39,9% (63) 52,7% (57,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 19,9% (54) 23,3% (51,4) 50,5% (93,3%) 100% (0%)
2017 29,8% (56) 42,4% (56,8) 47,8% (93,8%) 100% (0%)
2016 80,1% (76) 70,6% (69,7) 54,2% (95,8%) 23,9% (4,2%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 100% (100) 100% (94,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,1% (82) 95,6% (81,7) 50% (98,8%) 13,7% (1,2%)
2019 85,9% (78) 82,6% (73,9) 20,3% (93,8%) 15,9% (6,3%)
2018 86,7% (80) 88,9% (76,0) 43,2% (96,5%) 39,5% (2,6%)
2017 88,7% (82) 83,3% (78,0) 64,7% (98,8%) 54,5% (1,2%)
2016 99,3% (86) 98,9% (84,7) 45,9% (96,6%) 35,9% (3,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: