65-42-M/02 Cestovní ruch

Management cestovního ruchu

Cestovní ruch

Poznávej, cestuj, komunikuj, rozvíjej se

  • Máš rád/a cestování a objevování světa? U nás poznáš nejen jednotlivé země světa, ale třeba i jak založit a vést cestovku nebo služby s cestováním spojené.
  • Chceš se podívat do ciziny už při škole? Už při škole můžeš navštívit různé lokality nejen u nás v České republice, ale i v Evropě.
  • Rád/a komunikuješ a baví tě jazyky? S námi můžeš svoje komunikační schopnosti rozvíjet nejen v češtině, ale i v dalších dvou světových jazycích.
  • Nové formy cestování? Ano, například adrenalinové sporty, kongresová turistika, nákupní a gastro turistika - to vše teď frčí, tak buď u toho!

Cestovní ruch je rychle se rozvíjející odvětví vyžadující dobře připravené absolventy. Dlouholetá zkušenost s výukou tohoto oboru, moderní zázemí a pedagogický sbor s praktickými zkušenostmi zajišťuje pro studium cestovního ruchu výborné podmínky.

Díky vhodné kombinaci všeobecných, odborných a jazykových předmětů mají studenti možnost stát se pracovníky s komplexními dovednostmi v oblasti uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu nebo pokračovat v dalším studiu na vysokých školách.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,4% (84,2) 73,7% (47,0) 62,0% (96,2%) 19,3% (3,8%)
2019 65% (83,2) 70% (44,8) 53,6% (87,3%) 40,7% (12,7%)
2018 67,2% (75,8) 70,1% (46,4) 63,8% (86,0%) 71,2% (7,0%)
2017 58,3% (73,2) 52,6% (48,3) 58,9% (81,1%) 53,7% (13,2%)
2016 90,1% (84,2) 91,8% (69,5) 58,5% (83,3%) 43,3% (16,7%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 8,3% (42,1) 25% (18,7) 33,3% (50%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 63,4% (56) 64,0% (38,1) 30,8% (65,4%) 22,1% (3,8%)
2019 50% (56) 54,8% (39,5) 50,6% (75%) 42,9% (12,5%)
2018 63,1% (58) 69,3% (39,0) 65,4% (77,8%) 74,3% (6,7%)
2017 41,9% (54) 38,5% (39,2) 33,5% (62,9%) 57,5% (11,3%)
2016 81,7% (64) 89,7% (55,0) 61,7% (78,2%) 46,9% (16,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: