79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (99) 97,5% (89,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88% (99,5) 88,4% (84,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 59,0% (93,7) 63,5% (86,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 74,4% (96,3) 88,0% (92,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,2% (83) 75,3% (75,9) 21,7% (95%) 100% (0%)
2019 46,1% (76) 52,8% (71,2) 17,1% (95,5%) 7,8% (4,5%)
2018 65,8% (76) 55,8% (73,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 59,6% (78) 59,1% (75,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 75,4% (86) 59,1% (78,9) 28,6% (95,5%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 27,8% (82,1) 27,8% (74,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (94) 98,4% (91,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 97,2% (88) 92,5% (86,9) 33,1% (96,7%) 25,6% (3,3%)
2018 75% (84) 82,5% (83,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 92,9% (90) 89,0% (87,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 87,6% (86) 90,8% (85,9) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: