79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,9% (99) 76,5% (82,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84% (99,0) 78,2% (82,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,6% (96,9) 95,1% (89,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 46,6% (92,6) 56,2% (85,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 85,9% (96,9) 97,0% (94,8) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 32,1% (73) 35,8% (67,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 87,9% (82) 65,3% (75,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,7% (80) 71,2% (78,6) 17,2% (90,9%) 7,1% (9,1%)
2016 55,7% (81) 67,5% (80,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 42,2% (79) 47,4% (73,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 36,2% (77) 33,5% (71,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 25,4% (76) 29,8% (70,7) 100% (100%) 100% (0%)
2017 50,8% (82) 44,5% (79,0) 27,6% (95,8%) 23,2% (4,2%)
2016 64% (83) 58,8% (80,0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: