79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,6% (97,9) 90,7% (77,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 79,9% (71,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 60,3% (87,4) 63,7% (67,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,5% (92,6) 83,0% (82,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 90,2% (94,7) 96,9% (90,2) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 69,9% (66) 77,7% (67,7) 32,5% (88,9%) 10,2% (11,1%)
2017 67,8% (66) 33,2% (54,9) 10,2% (80%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 88,1% (77,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 73,6% (77) 42,8% (65,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 34,3% (72) 38,0% (63,3) 48,7% (96,7%) 35,1% (3,3%)
2017 90,2% (83) 80,4% (77,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 17,4% (70) 27,8% (65,0) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: