79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,6% (97,9) 92,3% (85,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 80% (81,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 100% (95,8) 95,7% (86,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 97,8% (96,9) 100% (92,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 91,7% (96,9) 100% (94,7) 100% (100%) 100% (0%)
Francouzský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (92,6) 100% (69,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 66,7% (90,5) 66,7% (73,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,5% (74) 60,6% (70,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 57,1% (76) 65,7% (72,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 74,3% (76) 80% (78,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 51,4% (72) 54,1% (72,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 37,1% (68) 31,4% (68,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,6% (82) 83,9% (82,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (90) 100% (88,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 80,7% (82) 70,2% (75,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 87,5% (84) 91,1% (85,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 94,8% (86) 82,8% (81,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: