79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 27,2% (90,5) 45,5% (64,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 39,8% (88,4) 29,9% (70,7) 3,9% (75%) 3,5% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 80,8% (76) 86,0% (68,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 92,0% (78) 92,6% (71,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 97,1% (80) 99,5% (85,5) 9,2% (68,4%) 2,9% (31,6%)
2017 93,2% (76) 83,4% (70,0) 23,9% (88,2%) 5,9% (11,8%)
2016 93,5% (83) 92,0% (78,3) 15,4% (83,3%) 4,0% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 68,5% (70,6) 26,7% (95,8%) 5,6% (4,2%)
2019 91,7% (80) 84,8% (74,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 96,7% (83) 97,8% (80,7) 3,0% (66,7%) 3,0% (33,3%)
2017 12% (68) 64,4% (73,3) 10,9% (88,2%) 6,9% (11,8%)
2016 68,1% (78) 78,1% (76,8) 7,0% (81,3%) 6,3% (18,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: