79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 88,5% (85,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 92% (85,9) 2,2% (87,0%) 1,8% (13,0%)
2018 81,6% (94,7) 79,2% (83,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 46,6% (92,6) 43,0% (83,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 73,1% (90,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 38,9% (75) 64,1% (72,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88,6% (88) 76,7% (77,8) 19,2% (96,7%) 8,8% (3,3%)
2018 94,2% (85) 88,4% (82,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 82,8% (84) 56,6% (75,0) 31,8% (96,4%) 100% (0%)
2016 81,8% (88) 73,4% (81,5) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,0% (88) 90,8% (87,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 46,1% (79) 48,4% (75,1) 6,3% (90,9%) 3,5% (9,1%)
2018 36,9% (78) 32,5% (71,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 78,0% (86) 66,1% (82,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 38,4% (80) 51,6% (78,9) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: