65-42-M/02 Cestovní ruch
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 66,7% (82,1) 70,2% (44,4) 58,5% (94,7%) 29,8% (0,9%)
2019 47,9% (79,0) 40,7% (35,0) 41,4% (85%) 73,6% (4,2%)
2018 75,7% (77,9) 66,1% (45,5) 82,5% (92,6%) 83,6% (1,1%)
2017 81,1% (79,5) 77,7% (57,9) 70,9% (87,6%) 62,3% (10,1%)
2016 70,2% (77,9) 77,8% (59,6) 81,3% (93,2%) 83,6% (4,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 11,5% (14) 7,7% (3) 23,1% (0%) 21,2% (50%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,3% (50) 54,1% (33,2) 49,4% (73,7%) 34,3% (0,9%)
2019 23,8% (50) 23,2% (26,5) 42,3% (69,7%) 76,8% (4,1%)
2018 49,7% (56) 43,0% (31,5) 63,1% (77,7%) 86,0% (1,1%)
2017 41,9% (54) 51,4% (42,6) 60,9% (75,6%) 63,7% (10%)
2016 69,7% (62) 81,1% (51,1) 83,4% (86,9%) 82,9% (4,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: