36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí

Geodézie a katastr nemovitostí

Naučíme vás pracovat s nejnovějšími geodetickými přístroji s využitím výpočetní techniky a seznámíme vás činností vykonávanou nejen na katastrálních úřadech. Jen absolventi tohoto oboru jsou oprávněni k výkonu geodeta (zeměměřiče).  Moderním způsobem při tvorbě map je určování polohy objektů prostřednictvím vesmírných satelitních systémů GPS.  Měření touto metodou bude pro vás kvalifikované uživatele velmi rychlé, přesné a pohodlné. Obor vyučujeme jako jediná škola v Pardubickém kraji a východních Čechách.

Obor je podporován stipendijními programy, max. výše firemního stipendia podle ročníku vzdělávání činí  20.000,- ročně. Dále studenti zdarma využívají řadu softwaru.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,8% (86,3) 70,8% (45,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 86,3% (88,4) 76,5% (44,0) 60,8% (87,5%) 47,1% (12,5%)
2018 - - - -
2017 55,1% (65,8) 52,2% (43,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 36,4% (32) 33,3% (15,0) 45,5% (50%) 100% (0%)
2019 68,6% (46) 88,6% (38,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 88,9% (48) 73,3% (37,5) 80% (75%) 60% (8,3%)
2017 64,4% (39) 77,8% (40,9) 73,3% (57,1%) 42,2% (28,6%)
2016 80,4% (44) 67,4% (35,3) 60,9% (45,5%) 19,6% (36,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,1% (56) 89,0% (42,4) 64,4% (80%) 100% (0%)
2019 89,5% (62) 55,3% (33,7) 18,4% (57,1%) 63,2% (7,1%)
2018 76,3% (62) 78,9% (44,3) 65,8% (80%) 67,1% (6,7%)
2017 48,6% (54) 71,6% (46,1) 63,5% (72,2%) 45,9% (22,2%)
2016 62,5% (59) 86,1% (50,4) 20,8% (50%) 9,7% (42,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: