63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie s rozšířenou výukou cizích jazyků

Střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Absolvent obchodní akademie získá střední odborné ekonomické vzdělání . V průběhu studia jsou vytvářeny podmínky k samostatné podnikatelské činnosti, práci ve státní a veřejné správě, tuzemském a mezinárodním obchodě a finanční sféře. Od školního roku 2017/2018 bezplatné studium.

Během studia mohou studenti získat mezinárodně uznávané certifikáty: Z tohoto důvodu je navýšena hodinová dotace anglického jazyka i odborných předmětů. Pro seznámení s podnikatelskou činností jsou zavedeny fiktivní a reálné studentské firmy. Učební plán má ucelenou skladbu všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů s praktickou výukou účetního
softwaru POHODA. K odbornému rozvoji žáků přispívají exkurze a besedy s odborníky z praxe a předměty odborné specializace - finance a firemní praxe.
Prioritou školy je příprava žáka k úspěšnému ukončení studia a pomoc při jeho dalším kariérním rozvoji.
Studenti konají celostátní jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a z českého jazyka.
Při přijímacím řízení se zohledňují studijní předpoklady ze základní školy. Během studia mohou žáci dosáhnou na prospěchové stipendium. Jsou připraveni ke studiu na vysoké škole.
Studium je bezplatné.

  • Jazyková zkouška Cambridge - KET a FCE
  • Cerifikát podnikatelských dovedností - ESP
  • Průkaz počítačové gramotnosti - ECDL
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,1% (69) 13,0% (23,6) 6,5% (75%) 100% (0%)
2019 36,0% (82,1) 43,0% (44,5) 34,2% (86,7%) 50% (6,7%)
2018 16,1% (62,1) 25,4% (33,6) 30,5% (78,6%) 100% (0%)
2017 20,8% (62,1) 30,8% (44,9) 12,5% (58,3%) 22,5% (25%)
2016 39,0% (75,8) 51,2% (59,2) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 13,8% (25) 24,1% (21,5) 20,7% (25%) 100% (0%)
2016 34,9% (35) 34,9% (28,9) 36,5% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44% (56) 46,4% (34,9) 90,4% (94,7%) 100% (0%)
2019 19,8% (54) 45,2% (40,7) 19,0% (64,7%) 53,2% (5,9%)
2018 42,4% (58) 21,2% (30,8) 51,7% (80,6%) 100% (0%)
2017 28,5% (56) 43,9% (48,3) 30,9% (68,8%) 28,5% (18,8%)
2016 87,0% (68) 84,6% (58,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: