79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (95,8) 86,6% (75,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 94,4% (97,9) 85,9% (73,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 60,3% (87,4) 75,7% (70,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 2,9% (37) 5,8% (22,7) 6,3% (60%) 6,8% (20%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 30% (70) 40,7% (61,8) 30% (96,4%) 100% (0%)
2019 19,9% (68) 28,3% (60,5) 29,7% (95,5%) 100% (0%)
2018 50,9% (74) 15,5% (54,9) 30,6% (94,7%) 22,1% (5,3%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: