79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (99) 78,8% (83,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 17,5% (95,8) 20% (67,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 37,0% (91,1) 47,8% (73,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 88,9% (95,3) 84,4% (87,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 16,7% (91,1) 41,7% (83,4) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 20% (58) 20% (51,7) 8,6% (75%) 2,9% (25%)
2017 21,6% (62) 40,5% (66,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 56,5% (78) 74,2% (78,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 28,6% (74) 25% (66,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 54,4% (78) 52,6% (72,9) 28,1% (95,8%) 19,3% (4,2%)
2017 37,5% (78) 32,1% (73,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 39,7% (78) 48,3% (74,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: