68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost

Ochrana majetku a osob

KONTAKT NA ŠKOLU  - zde -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROFIL ABSOLVENTA

Absolvent:

– ovládá 2 cizí jazyky a jsou vytvořeny předpoklady pro získání základů jazyků dalších
– rozumí sociálním vztahům, dokáže pracovat se skupinou, je schopen empatie.
– ovládá zdravovědu, umí poskytnout první pomoc, ovládá OČMU
– má odpovídající geografické znalosti, orientuje se v terénu
– chápe principy a zákonitosti vývojové psychologie, forenzní psychologie, sociologie a umí je v praxi použít.
– ovládá normy společenského chování (etiketa)
– ovládá jednání s klientem na profesionální úrovni (analýza problému, jeho řešení a alternativy, věcné a formálně správné zdokumentování problému….)
– orientuje se v činnostech orgánů státní správy a samosprávy
– orientuje se v kriminologii, prevenci a odhalování kriminality
– má znalosti o práci Policie ČR
– je mu vlastní ochrana životního prostředí a udržitelného rozvoje.

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Absolvent se uplatní v povoláních, v nichž je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky ve věcech veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti. Zejména se uplatní v bezpečnostních sborech a dále ve veřejné správě (státní správě a samosprávě), v odborech ochrany velkých podniků, bankovnictví, pojišťovnictví, ve složkách Integrovaného záchranného systému apod.

Pro výkon některých povolání musí absolvent splnit další zákonem stanovené podmínky, např. věk, speciální odborné školení, testy zdravotní a psychické způsobilosti, bezúhonnost, spolehlivost a další požadavky. Absolvent se uplatní např. jako :- bezpečnostní pracovník
– policejní inspektor
– strážník obecní policie
– celník
– bezpečnostní pracovník ve vězeňské službě
– bezpečnostní pracovník justiční stráže

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,1% (69,5) 39,6% (26,2) 36,0% (85,3%) 100% (0%)
2019 33,3% (65,3) 31,9% (24,6) 70,4% (90,6%) 74,8% (3,1%)
2018 52,3% (65,3) 54,9% (33,4) 41,2% (72,7%) 100% (0%)
2017 28,7% (53,7) 33,3% (29,1) 17,3% (54,5%) 18% (27,3%)
2016 24,3% (54,7) 23,0% (25,6) 19,6% (55,6%) 23,6% (22,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 67,6% (42) 67,6% (23,7) 55,9% (50%) 5,9% (16,7%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 45,7% (52) 47,6% (30,4) 40,2% (70,3%) 24,4% (1,4%)
2019 38,9% (55) 46,5% (35,3) 67,5% (82,4%) 66,9% (5,9%)
2018 18,5% (50) 29,9% (27,9) 15,3% (54,5%) 100% (0%)
2017 32,5% (53) 33,1% (39,7) 19,5% (54,5%) 16,9% (27,3%)
2016 80% (66) 78% (51,9) 56,7% (77,8%) 24% (22,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: