65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník

Učební obor je zakončen závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy
Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje pod vedením vlastních mistrů odborného výcviku, není tedy nutné sponzorství
Absolvent tohoto kombinovaného učebního oboru se po zapracování uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.
Bezplatné studium.

Osvojí si dovednosti a návyky :

  • V technice posuzování, dělení a porcování potravin pro technologické zpracování
  • V přípravě teplé a studené kuchyně, moučníků a nápojů dle platných receptur
  • V technice obsluhy, přípravných pracích k podávání jídel a slavnostních hostin dle gastronomických pravidel
  • V sestavování jídelních a nápojových lístků, vedení evidence zboží a účtování
  • Ve společenském chování a umění jednat s lidmi

Žáci jsou maximálně vedeni k samostatné práci v odborné přípravě a už v 1.ročníku se podílí na přípravě jídel a obsluze ve školní jídelně, která je přizpůsobena restauračnímu stylu stravování
Ve vyšším ročníku se připravují na smluvních pracovištích, která zajistí odborný rozvoj a splňují osnovy odborného výcviku ( např. hotely Devět skal, Skalský dvůr, Maršovská rychta a další ).
Za odvedenou produktivní práci a účasti na komerční činnosti školy v oblasti gastronomických služeb, které škola nabízí místnímu regionu, jsou žáci finančně odměněni.
Po ukončení učebního oboru škola nabízí další vzdělání v návaznosti na učební obor v denním dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

V souladu s tradicemi tohoto oboru na naší škole, nadstandardními aktivitami, včetně prospěchového stipendia, jsou vytvořeny na škole podmínky pro kvalitní přípravu učňů

V areálu školy je zajištěno ubytování a stravování formou obsluhy s výběrem jídel, denní bar pro žáky atd.

 

Projekt podporují: