64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,1% (78,4) 84,0% (38,4) 77,1% (90%) 100% (0%)
2019 77,1% (75,8) 72,4% (28,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 45,3% (53,7) 41,5% (18,1) 92,5% (87,5%) 100% (0%)
2017 15,1% (35,8) 34,2% (18,4) 23,3% (35,3%) 64,4% (17,6%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,2% (65) 94,6% (51,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88,9% (62) 90,2% (44,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 2,5% (37) 2,1% (7,6) 21,1% (37,5%) 100% (0%)
2017 24,7% (44) 11,5% (22,6) 39,5% (47,4%) 75,7% (10,5%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: