64-41-L/51 Podnikání

Podnikání

Dvouleté denní nástavbové studium, je určeno pro absolventy tříletých oborů vzdělání. Podmínkou přijetí je splnění kritérií přijímacího řízení. Studium se skládá z teoretické výuky, která obsahuje jazykovou přípravu, ekonomický blok předmětů, výuku znalostí práce s výpočetní technikou a volitelné odborné předměty. Významné místo v ŠVP je věnováno studiu marketingu a managementu, stejně tak ekonomii, znalosti právních norem a studiu cizích jazyků. Studenti se především připravují na činnost v podnikatelském prostředí. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,2% (0) 13,3% (0) 79,8% (90,9%) 100% (0%)
2019 51,8% (64,2) 38,2% (16,5) 71,2% (76,9%) 55,9% (15,4%)
2018 - - - -
2017 38,8% (48,4) 38,8% (21,1) 76,7% (72,7%) 63,5% (18,2%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 6,5% (16%) 41,9% (32%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,5% (60) 92,5% (45,8) 77,6% (75%) 9,0% (25%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 96,5% (61) 95,6% (50,5) 82,5% (62,5%) 49,1% (25%)
2016 49,3% (25) 42,3% (12,5) 26,8% (0%) 8,5% (66,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,7% (63) 91,2% (46,8) 95,6% (93,3%) 26,5% (6,7%)
2019 65,4% (52) 63,7% (27,8) 87,6% (80%) 66,2% (13,3%)
2018 99,2% (78) 98,7% (71,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 53,9% (49) 58,4% (32,6) 65,0% (59,1%) 61,7% (18,2%)
2016 42,5% (49) 71,7% (37,3) 40,6% (46,9%) 29,1% (37,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: