66-51-H/01 Prodavač

Prodavač - specialista obchodu

Absolvent je připraven pro odpovědnou a samostatnou práci v provozních jednotkách různých forem vlastnictví, na veletrzích a prodejních výstavách.
Příprava zahrnuje teoretickou a praktickou výuku, kdy odborný výcvik se organizuje od 1. ročníku ve střediscích ( Kaufland, Albert,...)

Absolvent bude ve své praxi schopen

  • vykonávat samostanou podnikatelskou činnost v oblasti obchodu
  • ekonomického vyhodnocování a vedení účetních úkonů
  • uplatnit dovednosti v aministrativní práci
  • komunikovat se zákazníky a obchodními partnery
  • praktikovat moderní metody a techniky prodeje zboží
  • využívat znalostí o zboží, jeho prodeji, skladování, příjmu

Ve vyšším ročníku má možnost specializace v prodeji různého sortimentu. Žáci jsou finančně odměňováni za produktivní práci a mohou získat prospěchové stipendium.

Učební obor prodavač navazuje na dlouholetou tradici výuky v této škole a ve spolupráci s širokou obchodní sítí umožní úspěšný vstup na trh práce.
Přijímací zkoušky se nekonají, předpokladem přijetí je zájem o zvolený obor.
Studium je bezplatné.

Projekt podporují: