23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Mechanik plastikářských strojů

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU


Čtyřletý studijní obor Mechanik plastikářských strojů je vhodný pro kreativní chlapce i dívky. Žáci jsou připravováni v oblasti všeobecné a odborné teorie a v oblasti praktické výuky strojírenského charakteru se zaměřením na zpracování plastů. Úspěšným studiem získají absolventi úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Naučí se seřizovat, obsluhovat a kontrolovat pracovní prostředky a zařízení, používat běžné a mechanizované nástroje, osvojí si základy strojního obrábění (soustružení, frézování a vrtání. Absolventi získají znalosti a praktické dovednosti při výrobě, montážích a opravách složitějších strojů a zařízení.

Získají znalosti v navrhování technologických postupů pro výrobu jednoduchých součástí a stanovení optimálních montážních postupů. Osvojí si práci s výpočetní technikou a s aplikačními programy, zejména v oblasti technologické dokumentace, např. při kreslení technických výkresů (CAD) a tvorbě CNC programů (CAM). Naučí se používat při výrobě, montáži a servisních pracích vhodné komunální i speciální nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla, měřící a diagnostické pomůcky a zařízení, včetně vyhodnocení jakosti a kvality výroby.

Příprava je ve vyšších ročnících zaměřena na obsluhu a seřizování strojů na zpracování plastů, včetně tvorby jednodušších programů pro číslicově řízené stroje, na oblast mechatroniky a řízení s využitím programovatelných automatů PLC ve spojení s tekutinovými mechanismy (pneumatika, hydraulika apod.) a elektromechaniky. Absolvent zná jednotlivé druhy používaných plastů, jejich vlastnosti, výrobu, využití a jejich značení, včetně technologií pro zpracování plastů - vstřikování, vyfukování, protlačování (extruze) a obrábění. Umí seřizovat používané stroje při zpracování plastů, zejména extrudéry, vstřikolisovací stroje, vyfukovací stroje, zná jejich konstrukci, vlastnosti a použití. Absolvent dokáže pracovat s ukazateli kvality pro oblast zpracování plastů, včetně požadavků norem kvality.

   POUZE U NÁS LZE STUDOVAT V MATURITNÍM PROGRAMU V CELÉ ČR!!

Zpráva ČRo Pardubice

Video SOU Mechanik plastikářských strojů

Tisková zpráva Pardubického kraje

Video CMS - v nových oborech nezaměstnanost nehrozí

Schaeffler Production CZ nabízí perspektivu

 


Dosažená kvalifikace:

- úplné střední odborné vzdělání – maturitní vysvědčení.

Uplatnění absolventů:

- seřizovač a údržbář plastikářských strojů a linek,
- programátor plastikářských strojů,
- vybrané technicko-hospodářské funkce provozního charakteru, např. kontrola jakosti výroby, plánování výroby, technolog apod.,
- po příslušné praxi jako mistr provozu.

Možnosti dalšího studia:

- studium na vysoké škole,
- další pomaturitní studium.

Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení.


UČEBNÍ PLÁN

Název školy: Střední odborné učiliště Svitavy

Adresa školy: Nádražní 1083/8, Předměstí 568 02 Svitavy

Zřizovatel - Pardubický kraj

Název ŠVP - Mechanik plastikářských strojů

Kód a obor vzdělání 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Stupeň poskytovaného vzdělání  - střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzděláván

4 roky - denní studium

Platnost od 1. 9. 2012

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,6% (77,9) 44,6% (37,2) 48,8% (94,7%) 100% (0%)
2019 98,0% (94,7) 87,1% (52,8) 5,0% (55,6%) 5,0% (44,4%)
2018 9,9% (60) 9,9% (23,0) 76,6% (91,7%) 61,3% (8,3%)
2017 56,8% (74,7) 62,2% (56,3) 75,7% (92,3%) 69,4% (7,7%)
2016 69,6% (79,0) 76,8% (62,8) 71,4% (88,9%) 62,5% (11,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (38) 48,6% (19,2) 61,4% (71,4%) 100% (0%)
2019 77,6% (50) 76,3% (31,6) 69,7% (71,4%) 100% (0%)
2018 21,1% (24) 22,2% (15,9) 27,8% (23,1%) 64,4% (7,7%)
2017 41,1% (32) 44,2% (22,5) 52,6% (41,7%) 72,6% (8,3%)
2016 58,7% (34) 41,3% (21,0) 59,8% (46,7%) 48,9% (13,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 60,5% (52) 66,9% (32,5) 79,0% (84,6%) 100% (0%)
2019 45,6% (50) 58,4% (30,0) 28% (56,3%) 20,8% (25%)
2018 43,3% (52) 18,3% (19,5) 60,8% (68%) 66,7% (8%)
2017 64,5% (54) 48,8% (36,2) 73,6% (72%) 80,2% (8%)
2016 93,3% (64) 89,9% (51,6) 82,4% (83,3%) 59,7% (12,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: