23-52-H/01 Nástrojař

Nástrojař

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Tříletý učební obor Nástrojař je vhodný pro manuálně zručné chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření.
Absolventi získají znalosti, vědomosti a praktické dovednosti ve výrobě tvářecích a řezných nástrojů, upínacích a montážních přípravků. Naučí se zpracovávat kovové i nekovové materiály, způsoby ručního opracování a strojního obrábění na soustruzích, frézkách, vrtačkách, bruskách, obrážečkách. Ovládnou ruční a strojní ostření nástrojů, měření a kontrolu strojních součástí. Získají také potřebné znalosti o materiálech, čtení výkresů a výrobní dokumentace. Osvojí si práci na počítači, programování a obsluhu číslicově řízených obráběcích strojů.

   
Dosažená kvalifikace:

- střední odborné vzdělání – výuční list.


Uplatnění absolventů:

- v nástrojárnách o ostřírnách,
- v provozech na výrobu forem a přípravků,
- v montážních a opravárenských provozech.


Možnosti dalšího studia:

- přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru,
- pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu.


Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy.Projekt podporují: