63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Internetové podnikání

Perspektivní obor, který reaguje na změny v oblasti informačních technologií, umožňujících přesunout podnikatelské akvity do internetového prostředí. Hlavní cizí jazyk je angličtina. 

  • návrh a správa webových stránek
  • internetový marketing
  • e-shopy - založení a provozování
  • moderní trendy v online podnikání
  • copywriting - tvůrčí psaní
  • foto a video v marketingu
  • reklamní kampaně na sociálních sítích
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,3% (90,5) 91,2% (54,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 12,9% (65,3) 26,4% (31,0) 57,1% (87,5%) 63,6% (6,3%)
2018 49,7% (70,5) 74,0% (47,6) 88,7% (95,8%) 80,2% (4,2%)
2017 65,7% (74,7) 68% (54,1) 84% (92%) 71,4% (8%)
2016 73,7% (79,0) 69,0% (56,1) 34,5% (75%) 37,4% (18,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,3% (62) 83,1% (45,9) 85,5% (90%) 100% (0%)
2019 90,5% (66) 89,3% (53,3) 91,1% (94,1%) 68,5% (5,9%)
2018 72,6% (60) 73,7% (39,6) 68,7% (79,2%) 81,6% (4,2%)
2017 90,5% (66) 87,2% (55,5) 87,2% (88,5%) 71,5% (7,7%)
2016 49,7% (59) 78,9% (50,2) 66,3% (78,9%) 48% (15,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: