23-56-H/01 Obráběč kovů

Obráček kovů

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Tříletý učební obor Obráběč kovů je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Absolventi získávají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k ovládání konvenčních strojů pro třískové obrábění kovových i nekovových materiálů na vrtačkách, frézkách a soustruzích. Osvojí si prohloubené vědomosti a praktické návyky v profesi soustružník, frézař a obsluha číslicově řízených strojů. Získávají potřebné znalosti o materiálech, nástrojích, ve čtení výkresů a o způsobech měření a kontroly jakosti výrobků. V průběhu studia získávají absolventi základní vědomosti a znalosti práce na počítačích, programování a ovládání číslicově řízených obráběcích strojů.

   


Dosažená kvalifikace:

- střední odborné vzdělání – výuční list.


Uplatnění absolventů:

- v obrobnách,
- v údržbářských provozech v různých odvětvích průmyslu a služeb,
- nejlepší absolventi mohou pracovat jako operátoři číslicově řízených strojů.


Možnosti dalšího studia:

- přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru,
- pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu.


Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy.
 

Projekt podporují: