63-41-M/02 Obchodní akademie

Obchodní akademie Prostějov - vzděláváním inspirujeme

Podrobnosti o oboru studia

Příští rok otevíráme dvě třídy, přijímáme 60 žáků do denního studia. Zároveň nabízíme zkrácené dálkové a dálkové studium.

V prvním ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk z nabídky: německý, ruský a španělský

Žáci si ve třetím ročníku mohou volit zaměření:

APLIKOVANÉ ÚČETNICTVÍ 

Jedná se o rozšiřující předmět, který převádí teoretické znalosti z předmětu Účetnictví do praxe. Poskytuje žákům potřebné dovednosti nezbytné k ovládání specializovaného účetního softwaru (program Pohoda), které rozšiřují možnosti jejich praktického uplatnění.

 

BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ 

Cílem předmětu je rozšířit znalosti z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, osobních financí a prakticky aplikovat tyto poznatky při řešeni každodenních ekonomických problémů v osobním i profesním životě = finanční gramotnost.

 

SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Žáci díky tomuto předmětu získávají znalosti z oblasti jednotlivých služeb cestovního ruchu - činností cestovních kanceláří, cestovních agentur, ubytovacích zařízení, dopravních společností a lázeňství. To vše je základním předpokladem pro jejich budoucí uplatnění v tomto odvětví.

 

PROVOZ OBCHODU

Cílem předmětu je poskytnout žákům odborné kompetence potřebné pro jejich profesní uplatnění v jednom z nejdůležitějších odvětví národního hospodářství na pozici jako obchodník nebo manažer prodejní jednotky

 

 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,2% (86,3) 56,1% (45,2) 50,4% (96,9%) 100% (0%)
2019 26,3% (79,5) 14,9% (34,6) 63,2% (93,9%) 73,7% (3,0%)
2018 71,2% (79,5) 65,3% (49,6) 67,8% (92%) 68,6% (4%)
2017 60% (77,9) 63,3% (59,2) 75% (93,6%) 73,3% (4,3%)
2016 53,7% (81,1) 38,2% (53,1) 66,7% (92,7%) 56,9% (7,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,9% (54) 80,6% (43,0) 77,4% (85,7%) 100% (0%)
2019 60,5% (46) 71,1% (34,9) 76,3% (85,7%) 100% (0%)
2018 57,6% (38) 48,5% (28,0) 72,7% (63,6%) 9,1% (27,3%)
2017 98,3% (67) 100% (63,4) 93,1% (90%) 100% (0%)
2016 27,0% (33) 15,9% (19,9) 36,5% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,2% (58) 69,6% (44,0) 47,2% (82,5%) 100% (0%)
2019 66,7% (62) 64,3% (47,3) 89,7% (95%) 80,2% (2,5%)
2018 67,8% (62) 71,2% (45,5) 62,7% (83,8%) 40,7% (10,8%)
2017 61,8% (62) 57,7% (51,0) 65,0% (83,3%) 56,1% (10%)
2016 58,5% (64) 53,7% (49,2) 54,5% (85,4%) 54,5% (8,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: