78-42-M/03 Pedagogické lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: