36-55-E/01 Klempířské práce ve stavebnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: