79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 3,3% (0) 3,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 3,1% (91,6) 5,8% (61,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 21,6% (88,4) 16,7% (66,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 17,3% (89,0) 32,9% (79,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 11,1% (0) 11,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,5% (95) 97,5% (86,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 71,0% (82) 78,8% (78,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 13,7% (60) 16,3% (60,0) 11,1% (87,5%) 5,3% (12,5%)
2017 77,3% (83) 79,8% (80,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 42,4% (78) 40,4% (72,8) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 31,3% (77) 59,0% (76,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 72,8% (83) 56,3% (77,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 36,9% (78) 34,1% (72,5) 23,4% (95,5%) 18,3% (4,5%)
2017 68,9% (85) 41,7% (78,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60% (82) 48,4% (78,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: