79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 86,4% (85,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 100% (100) 79,6% (83,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 29,4% (90,0) 49,0% (76,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 73,5% (95,3) 77,9% (89,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 11,1% (0) 11,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 36,4% (74) 54,0% (69,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 73,1% (83) 83,9% (80,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 52,1% (73) 64,7% (75,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 66,7% (80) 62,6% (76,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 81,8% (88) 77,8% (82,7) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50,6% (80) 61,0% (76,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 55,5% (80) 55,5% (77,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 52,8% (81) 58,7% (78,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 53,1% (83) 40,6% (78,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 38,4% (80) 41,6% (77,5) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: