63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,3% (0) 79,7% (52) 100% (100%) 100% (0%)
2019 71,1% (89,5) 70,2% (49,4) 36,0% (87,1%) 30,7% (12,9%)
2018 22,0% (64,2) 14,4% (29,2) 13,6% (67,6%) 22,0% (21,6%)
2017 47,5% (74,7) 46,7% (53,6) 52,5% (87,2%) 45% (12,8%)
2016 8,9% (0) 8,9% (0) 78,0% (95,5%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 36,2% (34) 55,2% (34,9) 46,6% (50%) 100% (0%)
2016 27,0% (33) 11,1% (19,4) 36,5% (50%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 14,3% (59,5) 14,3% (48,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,2% (58) 54,4% (37,5) 29,6% (75,9%) 8% (6,9%)
2019 66,7% (62) 50% (41,2) 55,6% (84,2%) 27,8% (13,2%)
2018 5,9% (50) 20,3% (29,5) 11,9% (60%) 15,3% (25%)
2017 32,5% (57) 17,1% (40,6) 39,0% (75,6%) 48,0% (11,1%)
2016 16,3% (56) 26,0% (39,3) 36,6% (78,1%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: