43-41-M/01 Veterinářství
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 82,0% (85,8) 86,9% (48,4) 16,4% (66,7%) 8,2% (33,3%)
2018 50,7% (65,3) 55,1% (32,3) 30,4% (61,5%) 10,1% (38,5%)
2017 98,5% (81,1) 97,0% (59,9) 20,9% (55,6%) 9,0% (44,4%)
2016 2,9% (0) 2,9% (0) 82,4% (92,3%) 67,6% (7,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 55,4% (56) 74,3% (41,0) 14,9% (55,6%) 9,5% (33,3%)
2018 63,0% (57) 67,1% (35,0) 9,6% (46,2%) 9,6% (38,5%)
2017 90,1% (62) 63,4% (43,3) 25,4% (58,3%) 8,5% (41,7%)
2016 64,3% (58) 37,1% (37,4) 51,4% (73,3%) 75,7% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: