63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,2% (0) 9,4% (0) 25,7% (85,7%) 100% (0%)
2019 87,9% (90,5) 77,1% (48,8) 21,4% (77,8%) 15% (22,2%)
2018 - - - -
2017 16% (51,6) 18,3% (27,9) 38,9% (72,7%) 80% (4,5%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 34,5% (75%) 22,8% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 69,6% (49) 69,6% (34,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,3% (50) 35,5% (28,1) 39,0% (70%) 100% (0%)
2019 23,8% (50) 11,9% (21,6) 22,0% (60%) 39,3% (13,3%)
2018 - - - -
2017 68,2% (60) 64,2% (46,8) 78,8% (83,3%) 83,8% (4,2%)
2016 72% (63) 86,9% (54,0) 69,7% (80%) 34,3% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: