65-42-M/02 Cestovní ruch
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,0% (86,3) 75,4% (47,4) 38,0% (90,2%) 12,3% (6,1%)
2019 58,6% (81,6) 52,1% (37,8) 7,1% (60,4%) 7,9% (32,1%)
2018 82,5% (80) 85,9% (52,3) 20,9% (64,6%) 10,7% (33,8%)
2017 68,6% (75,8) 70,3% (54,9) 48% (77,3%) 34,9% (20,5%)
2016 60,2% (75,8) 77,2% (58,9) 69,6% (87,5%) 52,6% (12,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 13,0% (18) 21,7% (4,8) 8,7% (0%) 13,0% (57,1%)
2018 96,7% (62) 86,7% (43,0) 46,7% (40%) 20% (40%)
2017 35,1% (26) 29,7% (13,8) 27,0% (0%) 48,6% (20%)
2016 - - - -
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 26,9% (51,1) 15,4% (28,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,1% (65) 87,8% (49,7) 55,8% (78,0%) 9,9% (7,7%)
2019 30,4% (52) 51,8% (38,4) 13,1% (50%) 5,4% (34,4%)
2018 90,5% (66) 87,7% (48,0) 21,2% (56,8%) 10,6% (35,1%)
2017 60,9% (58) 54,2% (43,3) 48,0% (69,8%) 35,8% (22,6%)
2016 38,9% (56) 54,3% (42,8) 45,7% (72,3%) 66,9% (10,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: