82-41-M/05 Grafický design
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SUM - SOŠ UMĚLECKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72% (87,9) 74,7% (53,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 51,7% (81,1) 38,3% (36,1) 21,7% (77,8%) 18,3% (22,2%)
2018 67,6% (77,9) 64,8% (46,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 20,3% (56,3) 20,3% (27,3) 49,3% (80%) 27,5% (20%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,3% (60) 65,3% (39,7) 30,7% (72,7%) 12% (9,1%)
2019 27,6% (53) 44,7% (38,0) 30,3% (68,4%) 10,5% (26,3%)
2018 50,7% (58) 49,3% (37,3) 69,0% (80%) 50,7% (10%)
2017 46,4% (58) 21,7% (39,3) 26,1% (66,7%) 30,4% (16,7%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: