68-42-L/51 Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby

2-letý nástavbový obor, prezenční forma studia

Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,8% (70,5) 73,9% (30,5) 41,0% (73,1%) 39,4% (3,8%)
2019 53,5% (65,3) 64,7% (25,6) 86,5% (90,5%) 71,2% (9,5%)
2018 26,9% (47,4) 65,6% (27,0) 20,3% (33,3%) 22,6% (40%)
2017 90,9% (76,9) 93,2% (59,8) 90,4% (83,3%) 70,3% (16,7%)
2016 74,7% (67,4) 78,3% (43,9) 64,5% (60%) 35,5% (40%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 60% (26) 53,3% (15,5) 54,3% (20%) 11,4% (60%)
2017 62,3% (30) 56,1% (17,7) 34,2% (0%) 11,4% (60%)
2016 49,3% (25) 44,4% (13,2) 45,8% (16,7%) 8,5% (66,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 71,1% (27,3) 56,9% (57,1%) 42,6% (3,6%)
2019 65,4% (52) 55,6% (25,6) 84,2% (76,2%) 76,1% (9,5%)
2018 84,8% (60) 82,3% (36,2) 46,0% (50%) 13,5% (45%)
2017 96,7% (66) 95,5% (53,5) 73,7% (63,6%) 21,8% (36,4%)
2016 21,7% (45) 68,1% (36,6) 14,6% (31,3%) 12,2% (50%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: