79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 88,9% (85,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88% (99,5) 94,2% (87,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 99,6% (97,9) 90,2% (87,4) 17,1% (92,9%) 16,7% (7,1%)
2017 99,6% (97,9) 96,4% (94,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 11,1% (0) 11,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,4% (88) 80,8% (77,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 62,2% (80) 77,7% (78,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 65,8% (76) 80,5% (79,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 52,5% (76) 73,2% (79,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 75,4% (86) 42,9% (73,7) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 95,2% (90) 96,0% (90,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (86) 91,3% (86,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 96,0% (89) 96,0% (89,7) 32,9% (96,3%) 25,4% (3,7%)
2017 78,0% (86) 81,1% (85,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 87,6% (86) 79,6% (83,9) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: