78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Obor zdravotnické lyceum

Charakteristika oboru

Studijní obor zdravotnické lyceum připravuje především uchazeče pro studium všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně – sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících  vysokých školách či studijních oborech. Absolvent bude vzdělán tak, aby získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné nejen pro terciární vzdělávání, ale i pro celoživotní vzdělávání.Absolvování oboru zdravotnické lyceum neopravňuje k výkonu zdravotnického povolání bez dalšího doplňujícího studia. 

Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,1% (83,2) 23,7% (39,8) 11,9% (89,7%) 100% (0%)
2019 33,7% (84,2) 30,7% (43,0) 50,5% (96,2%) 41,6% (3,8%)
2018 12,3% (65,8) 17,5% (35,2) 23,7% (87,1%) 21,1% (9,7%)
2017 58,0% (81,1) 44,5% (57,9) 37,0% (92%) 100% (0%)
2016 59,3% (84,2) 38,2% (56,9) 58,5% (96,3%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 27,5% (46) 33,3% (34,2) 29,4% (75%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 19,0% (36) 15,5% (25,0) 19,0% (50%) 6,9% (25%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 34,6% (62) 40,9% (47,7) 24,4% (87,1%) 100% (0%)
2019 21,1% (60) 23,4% (43,9) 58,6% (93,3%) 54,7% (3,3%)
2018 54,4% (66) 57,6% (50,9) 50,4% (91,2%) 24% (8,8%)
2017 69,0% (69) 43,4% (57,1) 71,3% (96,6%) 54,3% (3,4%)
2016 41,7% (66) 42,4% (53,4) 66,7% (96,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: