53-43-M/01 Laboratorní asistent

Obor laboratorní asistent

Charakteristika oboru  

V průběhu vzdělávacího programu jsou žáci připravováni  pro práci v laboratořích zdravotnických zařízení.
Zvýšený počet vyučovacích hodin je vyčleněn pro chemii. Na získané znalosti navazují hlavní odborné předměty - klinická biochemie, histologie, hematologie, mikrobiologie a epidemiologie. Praktická výuka probíhá v moderně zařízených a dobře vybavených laboratořích školy, školních laboratořích Fakultní nemocnice Plzeň a v laboratořích v provozu. Žáci se seznamují se současnými nejmodernějšími analyzátory, s využitím výpočetní techniky - s laboratorním informačním systémem. Obsah vzdělání těchto oborů je stanoven tak, aby žáci byli připraveni i ke studiu na vysoké škole.

Možnosti uplatnění absolventů 

Absolvent se uplatní

 • laboratoře ve zdravotnictví
 • klinická biochemie
 • hematologie a transfuzní stanice
 • histologie a histologická technologie
 • mikrobiologie,epidemiologie a imunologie
 • laboratoře soudního lékařství
 • hygienické stanice

Po zapracování

 • laboratoře lékařské genetiky
 • laboratoře povodí
 • veterinární laboratoře
 • laboratoře výzkumných ústavů
 • dealeři laboratorních přístrojů a pomůcek do laboratoří
 • reprezentanti firem specializovaných na laboratorní přístroje a analyzátory
 • reprezentanti firem specializovaných na distribuci chemikálií a laboratorních setů
 • soukromé laboratoře na stanovení kvality vody

V dalším vzdělávání lze pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, např. Lékařská fakulta, Vysoká škola chemicko-technologická, Pedagogická fakulta apod.

V případě úspěšného složení maturitní zkoušky a následného přijímacího řízení lze studovat na kterékoliv vysoké škole. Uvedené školy mají vztah k oboru.

Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZD - SOŠ ZDRAVOTNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,9% (79) 82,3% (36,8) 79,0% (95,9%) 22,6% (2,7%)
2019 77,4% (75,3) 77,4% (33,4) 69,8% (87,8%) 67,9% (4,9%)
2018 65,6% (63,7) 62,3% (30,4) 77,0% (87,6%) 75,4% (3,1%)
2017 80,6% (67,9) 71,0% (40,8) 80,6% (87,3%) 82,3% (1,6%)
2016 57,4% (64,7) 50,8% (37,0) 65,6% (84,5%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (43) 92,3% (41,2) 100% (87,5%) 100% (0%)
2019 63,6% (35) 90,9% (22,5) 81,8% (60%) 100% (0%)
2018 100% (64) 100% (51,2) 92,3% (71,4%) 11,5% (28,6%)
2017 86,4% (40) 86,4% (33,1) 100% (85,7%) 100% (0%)
2016 64,3% (32) 89,3% (33,6) 67,9% (46,2%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 33,3% (42,1) 26,7% (21,1) 33,3% (36,4%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 66,7% (49,5) 73,3% (34,7) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 50% (61,1) 50% (36,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,3% (56) 91,9% (40,6) 75,8% (84,3%) 27,4% (2,4%)
2019 80,3% (59) 72,1% (38,2) 75,4% (81,5%) 77,0% (3,7%)
2018 70,5% (56) 63,9% (31,1) 59,0% (75%) 70,5% (4,8%)
2017 56,5% (54) 50% (39,2) 87,1% (84,3%) 85,5% (1,4%)
2016 65,6% (58) 67,2% (44,4) 93,4% (91,0%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: