23-45-M/01 Dopravní prostředky
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 5,9% (0) 6,8% (0) 37,6% (98,3%) 100% (0%)
2019 43,1% (90,0) 37,6% (49,6) 13,3% (74,6%) 11,6% (25,4%)
2018 68,5% (83,2) 68,0% (57,6) 18,3% (66,7%) 12,8% (33,3%)
2017 15,3% (0) 15,3% (0) 19,1% (72,3%) 19,5% (23,4%)
2016 7,4% (0) 7,4% (0) 12,0% (64,9%) 10,2% (35,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 83,2% (62) 65,0% (45,7) 62,0% (89,5%) 100% (0%)
2019 13,4% (34) 28,9% (23,7) 8,7% (40%) 14,8% (20%)
2018 38,5% (42) 26,7% (31,0) 27,3% (52,4%) 29,8% (14,3%)
2017 18,6% (36) 25,6% (34,3) 19,8% (52,6%) 12,8% (26,3%)
2016 43,7% (45) 40,4% (37,3) 47,0% (68,2%) 30,1% (18,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 64,3% (42,4) 63,4% (89,6%) 100% (0%)
2019 37,9% (56) 29,0% (33,2) 16,1% (65,5%) 12,9% (23,8%)
2018 63,0% (61) 57,3% (40,2) 18,9% (63,9%) 13,2% (27,8%)
2017 46,9% (58) 51,8% (47,1) 23,2% (66,3%) 16,1% (24,4%)
2016 48,9% (60) 63,7% (48,4) 19,3% (61,3%) 12,6% (31,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: