63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 7,3% (0) 8,9% (0) 6,5% (75%) 5,7% (8,3%)
2019 5,3% (64,2) 4,4% (20,7) 15,8% (72,7%) 9,6% (27,3%)
2018 2,5% (49,5) 2,5% (18,1) 5,9% (57,1%) 6,8% (35,7%)
2017 17,5% (0) 17,5% (0) 4,2% (33,3%) 3,3% (66,7%)
2016 41,5% (77,4) 47,2% (58,2) 33,3% (80%) 26,8% (20%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,6% (40) 16,8% (11,8) 2,4% (33,3%) 10,4% (6,7%)
2019 53,2% (60) 20,6% (33,4) 10,3% (58,3%) 13,5% (25%)
2018 1,7% (44) 0,8% (18,6) 1,7% (31,6%) 7,6% (36,8%)
2017 65,0% (63) 61,8% (52,2) 4,9% (33,3%) 1,6% (66,7%)
2016 99,2% (76) 100% (72,3) 18,7% (60%) 8,9% (40%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: