79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,8% (94,7) 39,5% (74,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88% (99,5) 91,1% (85,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 57,6% (92,6) 62,9% (79,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 69,9% (94,7) 82,3% (90,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 11,1% (0) 11,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 13,6% (62) 30,8% (57,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,8% (84) 90,2% (83,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 23,7% (65) 46,8% (71,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 73,7% (82) 81,8% (80,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,7% (80) 63,5% (79,6) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 63,2% (91,1) 68,4% (86,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 73,5% (84) 82,3% (84,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 90,6% (86) 78,0% (82,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 52,8% (81) 63,1% (79,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 78,0% (86) 88,6% (87,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 38,4% (80) 64,8% (80,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: