79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 49,0% (76,2) 3,3% (90%) 2,5% (10%)
2019 59,6% (97,9) 35,6% (73,1) 20% (95,5%) 19,1% (4,5%)
2018 100% (99,0) 99,6% (92,7) 13,5% (90,9%) 13,1% (9,1%)
2017 86,7% (95,8) 85,9% (91,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 11,1% (0) 11,5% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 22,7% (68) 28,8% (53,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88,6% (88) 92,2% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 45,5% (75) 69,2% (78,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,7% (86) 61,4% (77,3) 6,0% (92,9%) 2,4% (7,1%)
2019 44,5% (78) 47,2% (74,6) 33,9% (96,8%) 26,4% (3,2%)
2018 98,4% (90) 98,8% (90,8) 13,1% (92,3%) 10,3% (7,7%)
2017 14,6% (74) 21,3% (72,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 60% (82) 66% (81,2) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: