29-42-M/01 Analýza potravin

Potraviny a výživa

Přijímací řízení:

a) prospěch z 8. a 9. třídy
b) jednotné zadání přijímacích zkoušek -ČJL + MAT
c) zdravotní způsobilost potvrzená lékařem na přihlášce ke studiu

Výhody studia:
-vzdělávací program zaměřující sena další rozvoj a podporu přírodovědného vzdělávání
-žáci se zapojují do mezinárodních projektů, stáží, žákovských soutěží a odborných olympiád
-škola podporuje individuální rozvoj žáků, nové výukové metody a spolupráci s dalšímipartnery
-obor s tímtoŠVPje vKraji Vysočina jedinýa má perspektivní zaměření pro tentoregion

Zakončení studia:maturitní zkouška
a)společná část
-didaktický test zčeského jazyka a literatury
-didaktický test zcizího jazyka nebo matematiky
b)profilová část
-žák volí dvě ústní zkoušky ze skupiny předmětů biologie a mikrobiologie, zvýživy a zdraví nebo zchemie a technologie potravin (zahrnuje předměty chemie potravin a technologie potravin). Třetí zkouškou je maturitní práce sobhajobou zpředmětu kontrolní analytické metody.
-písemná a ústní zkouška zčeského jazyka a literatury, písemná a ústní zkouška zcizího jazyka (pokud zvolen ve společné části)

Uplatnění absolventů:
-kontrolor jakosti vpotravinářském odvětví a dalších příbuzných odvětvích-laborant vpodnicích a institucích zabývajících se chemickými, biologickými a mikrobiologickými rozbory
-odborný pracovník voblasti potravinářské výroby, nákupu a prodeje potravinářských výrobků, voblasti zdravé výživy

Absolventi mohou pokračovat ve studiu oborů vysokých škol a vyšších odborných škol zaměřených na potraviny a výživu, které navazují na tento maturitní obor. Mohou studovat i další přírodovědné obory.

 

Projekt podporují: