65-51-H/01 Kuchař - číšník

Kuchař - číšník

Předpoklady k přijetí: Výběrové řízení: prospěch z 8. a 9. třídy, bez přijímacích zkoušek. Zdravotní způsobilost potvrzenou lékařem na přihlášce ke studiu.

Výhody studia:
-dvouoborové studium po ukončení lze pracovat jako kuchař nebo číšník
-spolupráce svýznamnými hotely a restauracemi vregionu působícími voblasti gastronomie (Questo, Hotel Gustav Mahler, restaurace Tři Knížata, Radniční restaurace, Restaurant Tři věžičky)
-praktický výcvik ve školních jídelnách a na smluvních pracovištích školy
-možnost absolvování kurzů (např. barmanského)
-možnost absolvování zahraničních stáží

Zakončení studia:jednotná závěrečná zkouška s výučním listem
a)praktická zkouška zodborného výcviku
b)písemná a ústní zkouška zodborných předmětů

Uplatnění absolventa:
-v gastronomických zařízeních všech typů jako kuchaři nebo číšníci
-možnost pokračování ve dvouletém nebo tříletém nástavbovém studiu zakončeném maturitní zkouškou

Projekt podporují: