78-42-M/04 Zdravotnické lyceum

Zdravotnické lyceum

 

4 leté denní studium ukončené maturitní zkouškou.


Pojetí a cíle oboru vzdělání:
1) Obor vzdělání zdravotnické lyceum je koncipován na širším všeobecně vzdělávacím základě
s výrazně prohloubenou výukou přírodovědných (především biologie a chemie) i
společenskovědných (psychologie) předmětů. Znalosti právě z těchto předmětů jsou
rozhodujícím kritériem při přijímání na lékařské, farmaceutické a zdravotnicky zaměřené
obory vysokých škol a vyšších odborných škol.
2) Součástí učebního plánu jsou rovněž i předměty obecně odborné, které poskytnou základní
profesní orientaci a přípravu pro zdravotnické obory. V náplni oboru jsou zahrnuty i další
všeobecně vzdělávací předměty, čímž je umožněno i event. další studium absolventů na
vysokých školách nebo vyšších odborných školách bez zdravotnického zaměření.
Uplatnění absolventů
Absolventi zdravotnického lycea mohou pokračovat ve studiu všech studijních oborů na lékařských,
farmaceutických a zdravotně sociálních fakultách vysokých škol, dále na VŠ s laboratorním
zaměřením a na vyšších zdravotnických školách.
Poměrně široká všeobecná průprava umožní absolventům oboru i event. přijetí na vysoké školy
s nelékařským zaměřením (pedagogické, filozofické, tělovýchovné aj. fakulty vysokých škol).
Pokud absolventi nebudou mít zájem pokračovat ve studiu, mohou získat formou akreditovaných
kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých zdravotnických nelékařských povolání (např.:
zubní instrumentářka, ošetřovatel, masér ve zdravotnictví, psycholog ve zdravotnictví, pracovník
v sociálních službách a další).
Jejich vzdělání jim umožní nacházet uplatnění v sociálních službách a různých organizací zabývající
se sociální nebo charitativní činností (sociální sféra, státní správa, úřady, zdravotnické pojišťovny apod.).

Učební plán oboru ZDE

Projekt podporují: