65-42-M/01 Hotelnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: