75-41-M/01 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,5% (0) 9,8% (0) 15,2% (72,4%) 100% (0%)
2019 79,3% (81,1) 82,2% (39,6) 31,9% (76,3%) 32,6% (15,8%)
2018 21,6% (52,6) 12,4% (15,1) 13,7% (52,6%) 7,2% (31,6%)
2017 75,3% (73,7) 66,7% (48,4) 50% (75%) 22% (25%)
2016 8,8% (0) 8,8% (0) 22,3% (57,1%) 56,8% (8,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,6% (18) 11,8% (6,0) 11,8% (0%) 100% (0%)
2019 92,7% (58) 95,1% (45,3) 80,5% (77,8%) 22,0% (22,2%)
2018 82,4% (38) 72,5% (28,6) 78,4% (61,5%) 23,5% (23,1%)
2017 89,1% (44) 82,6% (31,3) 87,0% (58,8%) 45,7% (17,6%)
2016 81,3% (44) 83,3% (37,0) 81,3% (66,7%) 39,6% (14,8%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,1% (46) 18,3% (19,2) 17,1% (57,1%) 100% (0%)
2019 28,7% (52) 38,9% (33,8) 19,7% (59,6%) 25,5% (17,0%)
2018 26,1% (52) 24,8% (26,4) 22,3% (59,4%) 10,2% (28,1%)
2017 20,8% (50) 11,7% (32,0) 40,9% (68,9%) 42,2% (15,6%)
2016 92% (70) 90% (58,5) 68% (83,9%) 54,7% (9,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: