79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 94,7% (87,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 49,8% (91,6) 63,3% (79,9) 6,5% (85,7%) 6,5% (14,3%)
2017 59,0% (93,7) 32,1% (79,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 73,9% (90,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 85,4% (86) 17,7% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 73,1% (83) 7,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 83,2% (81) 57,9% (74,4) 100% (100%) 100% (0%)
2017 89,9% (86) 65,2% (77,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 81,8% (88) 72,4% (81,3) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 99,2% (92) 19,3% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 72,8% (83) 86,6% (85,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 75% (84) 71,8% (81,2) 37,3% (96,9%) 29,0% (3,1%)
2017 98,4% (92) 89,8% (87,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 94% (88) 93,6% (87,3) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: